top of page

 Saison 4 Gaascht Lëscht

Over My Dead Body Season 4

Harry S. Truman

"Bonanza"

Babe Ruth

Johnnie Cochran

Déi

Dräi

Stooges

Kinnek George VI

Jimmy Durante

Dr Jonas Salk

Jack Kerouac

Jackie Gleason

Audrey Hepburn

Jackie Kennedy O'Nassis

"En mëndleche Kontrakt ass de Pabeier net wäert op deem et geschriwwen ass."  - Sam Goldwyn

bottom of page